j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Genom Vi-skogens trädplantering kan människor ta sig ur fattigdom, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar.

vepa för vi-skogen till almedalen
vi-skogen illustration
vi-skogen illustration för klimatkompensation
vi-skogen illustration över kollagring för klimatkompensation