j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Internkommunikation – ett outnyttjat kapital

För att lyckas som organisation krävs en genomtänkt kommunikation på alla plan inom verksamheten. Den rådande pandemin har tveklöst satt större press på bra och tydlig internkommunikation, men också på organisationers ledare. Den interna kommunikationen påverkar mer än många tror och är därför ofta ett outnyttjat kapital. 

Det är inte alltid självklart att personen med verksamhetsansvar också har ansvar för den interna kommunikationen, och ofta utnyttjar man inte respektive persons ställning för att förmedla information sinsemellan, eller gentemot medarbetarna. Därför är det bra om det finns ett väl fungerande samarbete mellan ledaren och HR för att stärka företagets strategi för intern kommunikation.

– Den interna kommunikationen är ofta ett outnyttjat kapital i många verksamheter. Och det finns så mycket att vinna på att göra förbättringar. Den interna kommunikationen påverkar allt ifrån kvalitet och engagemang till innovationsklimat och medarbetarnas förändringsvilja, säger Susanne Dahlman, kommunikationskonsult.

En lyckad intern kommunikation resulterar nämligen i större förtroende för ledaren, en vi-känsla inom teamet, men också bättre resultat. Det leder dessutom till ett kommunikationsklimat som bidrar till att medarbetarna kan bli ambassadörer som ständigt jobbar för verksamhetens utveckling och framgång. Medarbetare med bra koll på organisationen blir viktiga och trovärdiga kommunikationskanaler till kollegor, potentiella medarbetare och inte minst till kunder. 

5 tips för lyckad internkommunikation:

1. Skapa värde – Se till att kommunikationsarbetet lever upp till verksamhetens mål och utmaningar.

2. Samarbeta – Kommunikationsavdelningen kan med fördel jobba tillsammans med HR för att komplettera och stärka varandra.

3. Visa resultatet – Följ upp och mät effekten av kommunikationen för att visa hur den bidrar till verksamheten och ger affärsnytta.

4. Involvera medarbetarna – Om medarbetarna känner sig delaktiga bidrar det förmodligen till att organisationen också når sina mål i större utsträckning.

5. Välj kanal utifrån önskad effekt – Olika kanaler kommer ge olika effekt, välj kanal utifrån detta och inte efter vana.


Har du frågor eller behöver du hjälp med intern kommunikation?