j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Micro influensers – ökade möjligheter för mindre marknadsbudget

Vi har tydligt sett att marknadsföring via influencers ökat under de senaste åren, men nu är det många som börjat tänka om kring sina strategier. En influencer med många följare ansågs tidigare främja högre konverteringsgrad och större engagemang, än en influencer med färre följare. Men just nu, när många varumärken drabbats hårt av minskad konsumtion till följd av Coronakrisen, kan det vara en bra idé att marknadsföra sina produkter via micro influencers – för hög konverteringsgrad till lägre kostnad.

Micro influencers definieras av att ha ett lägre antal följare, men kan ändå ha större påverkan på ett företags varumärke eftersom de anses vara mer trovärdiga samt har dessutom högre procentuell engagemangsnivå än vad många större influencers har.

Hur micro influencers kan lyfta varumärken

Influencer Marketing har under de senaste åren blivit en viktig marknadsstrategi för de flesta större varumärken. Det beror på att vi människor i regel har stort förtroende för våra vänners rekommendationer, vilket gör influencers till personer som kan skapa hög trovärdighet genom sina sociala kanaler. Det möjliggör för företag att nå ut till sina målgrupper på ett effektivt och trovärdigt sätt.

Men vad är egentligen en micro influencer?

Micro influencers har från cirka tusen till tio tusen följare, medan macro influencers ofta har från tio tusen till flera hundra tusen eller miljoner följare. Nyckelfaktorer inom influencer marketing är autenticitet och trovärdighet och då micro influensers ofta är specialiserade inom sina respektive nischer, kan dessa skapa särskilt hög trovärdighet. De har även ett stort och frekvent engagemang hos sin publik och är samtidigt ofta billigare att samarbeta med än influencers med större konton.

Så varför samarbeta med micro influencers?

Genom att samarbeta med micro influencers, når du en pricksäker målgrupp på ett trovärdigt sätt. Följarna känner att innehållet är skapat specifikt för dem — och med trovärdighet kommer även konvertering. Du associerar ditt varumärke med en betrodd röst i branschen och du får en direkt anknytning till målgruppen. Relationen är en viktig parameter för att säkra en lönsam investering. Tack vare hög engagemangsnivå är alltså micro influencers bra för varumärken som har en något mindre marknadsbudget.

Vad bör man tänka på?

Vissa micro influencers saknar erfarenhet av marknadsföring, men många är professionella. Och i vissa falla har micro influencers till och med mer erfarenhet av denna typ av marknadsföring än varumärkena själva. En kampanj med många micro influencers kräver betydligt mer arbete än en kampanj med två större influencers, vilket innebär att du kontaktar och utvärderar många fler innan du hittar några som passar. Det är tidskrävande att hantera arbetet kring så många och därav blir det extra arbetet en av de vanligaste anledningarna till varför varumärken i vissa fall kan välja bort att anställa micro influencers.

Vi människor tenderar att högt värdera våra relationer till andra. Trenden med micro influencers är en bekräftelse på att äkthet och samband är fortsatt viktigt – även i våra digitala relationer.

Har du någon fråga om marknadsföring?