j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Autenticitet och förmågan att lyssna – avgörande faktorer för långsiktig kommunikation

Att komma samman i kommunicerande uttryckssätt och uppleva samhörighet, stärker vår förmåga att lyssna och förstå andra människor. När vi delar något ärligt, utifrån vår sanna essens, så främjar vi äkta kommunikation. För min del är frigörande dans ett otroligt hjälpsamt verktyg här. Jag vill dela mina innersta tankar och känslor kring hur dansens stora genomslagskraft påverkar mig och mitt sätt att tänka kring kommunikation, skriver Kina Lindblom i en krönika för Hello Studio.

Under flera år har jag dansat frigörande dans tillsammans med en grupp kvinnor i olika åldrar. Där får jag möjlighet att flytta fokus från det ständiga tankeflödet i huvudet, ner i kroppen. Jag känner hur kroppen ges utrymme att tala och jag erbjuds en chans att lyssna och följa den, istället för att styra den. Jag övas också i att respektfullt dela dansgolvet med andra. Ofta är det här min bästa stund på hela veckan.

Att våga följa sin inre koreografi

Jag sökte mig till den frigörande dansen efter att ha varit på en fyra dagar lång yogaretreat. De tio sista minuterna av retreaten bestod av fri dans med slutna ögon. Det ögonblicket var utan tvekan det bästa, då de återupplivade min danslust. Den som långsamt mattats av och till slut försvunnit efter att ha instruerats koreografi sedan jag var 5 år gammal. Som ung upplevde jag att jag inte var lika snabb som de andra på att lära mig koreografin, jag kände mig uttittad och granskad när vi två och två skulle visa upp de bestämda rörelserna för gruppen. Jag älskade dansen och har alltid gjort det, men den blev mer och mer prestationsinriktad för mig. Att kontinuerligt känna sig bedömd och värderad utifrån prestation gjorde mig allt mer fokuserad på att leverera och uppvisa bra resultat. Jag drevs av något som inte längre kändes genuint och gled längre och längre ifrån min ursprungliga passion. Det kom att urholka det som dansen egentligen handlade om för mig – lust. Att sedan känna hur den begravda lusten väcktes till liv igen var omvälvande.

Vikten av att främja fritt flöde

Att dansa i grupp kan dock vara lättare sagt än gjort. De första gångerna jag deltog i dansgruppen, så krävdes en stor portion mod. Det var på osäkra, trevande ben jag gick dit. Sökande, strävande efter att inte göra ”fel”. Men efter att ha gett det lite tid så blev jag mer och mer uppmärksam på mina tankar och min bedömning av mig själv. Med tiden har jag upplevt hur min medvetenhet expanderat och hur jag gång på gång lyckas notera tankeflödet och mina invanda beteendemönster. Den medvetenheten gör det möjligt för mig att i varje nytt ögonblick, flytta tillbaka min uppmärksamhet till kroppen och låta den leda mig, som det uttrycksfulla instrument den är. Vad vill den just nu? Vilken rörelse känns rätt i hjärtat, utan en analytisk bedömning från mig. Dansen ger utrymme att landa i kroppen och känslan som uppstår är efterlängtad. Genom närvaro i rörelse kan vi få det stagnerade i kroppen att flöda igen. Hjärnan får en välbehövlig paus från det vardagliga bruset, jag kommer mer i kontakt med mina känslor och underliggande behov. En positiv effekt är att jag också kan närma mig svaren på de där olösta frågorna, genom att släppa lösningsfokus och bara tillåta mig själv att ge mig hän i rörelse, för ett litet, litet tag.

Värdet av olika kommunikationsuttryck

Något som jag också blivit påmind om genom dansen är vikten av olika kommunikationssätt och förståelsen för varandras perspektiv. Det är något som kan vara värdefullt på alla plan i livet; insikten om att all kommunikation inte enbart behöver bestå av ord. Kommunikation innebär ett utbyte av tankar för att uppnå en förståelse och relation, människor emellan. Även om det till största del sker verbalt genom utbyte av ord, så finns andra värdefulla sätt att kommunicera på.

Det uttalade ordet föregår ofta kroppsspråket och kroppsspråket förtydligar i sin tur vårt talade språk. Men vad händer när vi ger kroppen en möjlighet att tala för sig själv? Min personliga upplevelse är att det oundvikligt öppnar upp för ett stort vilorum, ett andningshål, som kreativiteten främjas av. Detta sätter tonen för resten av dagen. Dansen efterföljs av ett vidgat perspektiv och en större lyhördhet. Det som delas mellan deltagarna efter dansen är autentiskt och jag upplever att vi är mer i kontakt med vår sanna natur.

Skillnaden mellan att höra och lyssna

Enligt svenska akademins ordbok innebär att höra förmågan att uppfatta ljud, medan att lyssna är att medvetet uppfatta och anstränga sig för att förstå. Men det handlar också om att lägga märke till ansiktsuttryck och kroppsspråk. Utvidga sitt eget synsätt till att inkludera den andres – oavsett om vi är eniga eller inte. Därav kan uttrycket ”jag hör vad du säger” provocera oss, då det signalerar att lyssnaren inte lyssnar, inte håller med och saknar ambition att förstå. Vi kan istället vara upptagna med att tänka på vad vi själva ska säga, värdera, ge råd kring eller fylla i. Våra tankar svävar då lätt iväg. Vi är nog många som lyssnar med främsta ambition att svara – istället för att lyssna för att förstå.

”Att verkligen lyssna är en av det mest avgörande delarna i framgångsrik kommunikation. När du är genuint uppmärksam utstrålar du en energi som smittar av sig på den som talar. Att verkligen lyssna handlar om att på riktigt ta in det som sägs. Kroppsspråk visar ett intresse. Vi har lättare att väcka lust hos andra om vi lyssnar aktivt”, skriver Anna Bellman, föreläsare, i en artikel på motivation.se.

För att kunna dra nytta av kroppsspråket och främja det aktiva lyssnandet, behöver vi komma samman eller på annat sätt kunna iaktta varandra under interaktion.

Att våga vara sann och sårbar

Innan vi börjar vår individuella dansupplevelse så sitter vi en stund tillsammans. Ordet är fritt för den som har något på hjärtat. Jag utmanas i att våga vara sann och utgå från det som är äkta. Att våga gå utanför det som känns komfortabelt och tryggt. Det är en fin upplevelse att ge utrymme för var och en att dela det som är viktigt och värdefullt för personen i stunden. Det kan delas högt, lågt eller inte delas alls – inget är rätt eller fel, mer eller mindre värt. Att här också kunna lyssna utan att bryta in, är en bra övning i sig. När vi genuint lyssnar till någon annan så händer det något. Vi fångar nyanserna när vi ger vår fulla uppmärksamhet. Och om vi vågar blicka inåt så kan vi få syn på värderingar, fördomar och beteendemönster vi alla bär på. När det är nästa persons tur att dela, så är det många gånger påverkat eller kopplat till föregående dansares berättelse. Det uppstår något som tar form och utvecklas genom var och en i ringen. Det skapar ett space för eftertanke. Alla har med sina unika förmågor och livserfarenheter, något värdefullt att bidra med. Det är otroligt betydelsefullt och en ynnest att få vara en del av detta.

Att på riktigt kunna mötas

”Vi saknar en flock, en tribe. Vi saknar kontakt via ögon och hud”, skriver Jenny Koos, föreläsare.

Jenny menar att när vi aldrig får dansa eller komma samman i kommunicerande uttrycksätt, så hamnar vi i ohållbara mönster som kan leda till att vi blir vi sjuka. Vi behöver uppleva närvaro i oss själva och vi behöver uppleva samhörighet, visdom och närhet tillsammans med andra. Att vara i kontakt med sig själv och samtidigt autentisk i sitt uttryck, främjas av rörelse. Vi behöver tillgodose våra grundläggande behov, som vidare stimulerar vår kreativitet. Så här funkar all slags kommunikation med andra människor; när vi delar erfarenheter, så växer vi.

Hur kan företag kommunicera, så att vi känner samma sak som i dansen? Hur berör vi människor? Det är ofta lättare att skicka ett mail med information än att komma samman fysiskt närvarande i sin kommunikation. Men eftersom alla företag består av just människor, behöver vi mötas i de mellanmänskliga relationerna, precis som i dansen. Jag tror det handlar om att våga vara genuin och transparent i sin kommunikation. Att vara inkluderande och visa ett verkligt intresse för varandra. Men att också se till företagets hjärta, kärna och själ. Att leva efter det i alla beslut och i all kommunikation. Det skapar en äkthet som gör att människor verkligen kan mötas på riktigt och att långsiktiga relationer kan byggas.

Kina Lindblom, fristående skribent.

Nyfiken på att veta mer om kommunikation?