j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Hur förändras våra vanor efter Corona?

Världen har under de senaste månaderna stått inför en av de största utmaningarna på mycket länge. Visst har det funnits pandemier tidigare, men ingen under vår livstid med den här omfattningen. Så hur kommer våra vanor att förändras efter Covid-19? Det här har undersökningsföretaget Mantap Global kollat närmare på.

Något som tidigare pandemier alltid fört med sig är förändring. Offentlig sjukvård, avloppsystem, statlig övervakning och hälsostandarder är några saker som utvecklats som ett svar på tidigare pandemier. Hur kommer då egentligen Covid-19 att förändra vårt samhälle? Det är en oerhört komplex fråga som kommer ta lång tid att svara på. Vissa förändringar sker direkt, medan andra tar flera år att upptäcka. Mantap har därför undersökt det som just nu går att ta reda på, för att vi ska få en glimt av vilka förändringar vi har att vänta framöver.

I undersökningen tittade de på tre olika områden; köpbeteende, matvanor och uteliv samt efterfrågan av specifika produktkategorier. Undersökningen gjordes bland människor boende i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Ökning av online handel i alla nordiska länder

Undersökningen visade att många kommer handla online i större utsträckning, även efter Covid-19. I Sverige och Finland är ökningen störst, vilket är intressant med tanke på att Sverige inte haft samma nedstängning av samhället som våra nordiska grannländer. Det finns också grupper i varje land som kommer att handla mindre online, vilket antagligen beror på minskad inkomst snarare än en minskad vilja att handla online.

Finland kommer bunkra varor

Finland sticker ut då de i större utsträckning kommer bunkra för kommande kriser efter Covid-19, vilket 46,3% svarar att de kommer göra. Motsvarande siffror i övriga länder är Sverige 28,7%, Norge 20,6% samt Danmark endast 8%.

Support your local-rörelsen är här för att stanna

Vi kommer se en kraftig ökning av människor som köper lokalproducerade varor, produkter och tjänster i alla fyra länder.

Fler kommer att välja att handla av mindre företag istället för hos de större kedjorna

Här ser vi den absolut tydligaste och största förändringen av alla. I alla nordiska länder kommer människor välja att handla från mindre aktörer, istället för att gå till de stora kedjorna. Det här innebär en stor möjlighet för alla mindre företag. Att ta fram en plan för hur man attraherar, men också håller kvar kunderna över tid, blir en spännande utmaning för många företagare.

Tiderna vi handlar på kommer förändras

Förutom att handeln förskjuts till online så kommer också tiderna vi handlar på att förändras efter Covid-19. I Finland, Sverige och Norge kommer ungefär en tredjedel av befolkningen undvika att handla på tider då det är mycket folk. I Danmark är det något färre som kommer undvika tider med mycket folk. Arbetstider och öppettider kommer att behöva förändras för att passa konsumenternas nya beteenden.

En större del av inkomsten kommer att sparas eller investeras

Att bygga en buffert att ha tillgång till inför liknande lägen i framtiden är något som kommer bli allt vanligare. Många ser det säkert också som en bra tidpunkt att investera, då priser för många investeringsformer kommer att vara lägre än innan Covid-19.

Den del av utelivet som drabbas hårdast är nattklubbarna, följt av pubar och barer

Föga förvånande och trots rubriker om trängsel på nattklubbar i Stockholm, ser vi att många kommer välja bort att besöka nattklubbar i samma utsträckning som tidigare. Ungefär 24% av de tillfrågade uppger att de kommer besöka nattklubbar något mindre eller mycket mindre. För pubar och barer ser det inte lika mörkt ut, även om det också där kommer bli färre besök framöver.

Caféer och fik klarar sig bäst

Av alla etablissemang så kommer caféer och fik att påverkas minst efter Covid-19. I Finland ser vi till och med en liten ökning av besök.

Inrikesturismen går mot ljusare tider

Samtidigt som många kommer att välja bort utrikesresor, så finns behovet av att resa och uppleva nya platser kvar. Utlandsresor är den kategori som drabbas allra hårdast av Covid-19, ungefär en fjärdedel uppger att de kommer resa mindre utomlands. Ungefär lika många anger att de kommer att resa mer inrikes. Så resandet kommer inte att minska, bara förflyttas.

Så hur ser skillnaderna ut mellan olika länder?

Finland är det land som allra tydligast skiljer sig från de andra och det är där som vi ser den absolut största förändringen när det gäller köpbeteenden. Varför finländarna kommer att vara mer försiktiga, handla på tider då färre rör sig i butiker, bunkra varor samt stötta mindre företag vet vi inte, men det är tydligt att så är fallet. Danskarna däremot är de som i minst utsträckning kommer att förändra sina beteenden. I Sverige och Norge ligger vi någonstans i mitten.

Mantap förklarar att de väntat sig att Sverige skulle skilja sig mer från de andra länderna, då Sveriges metod för att minska spridningen av Covid-19 varit annorlunda.

Läs hela rapporten från Mantap här!