j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Svenskarna & Internet 2019

Nyligen släppte Internetstiftelsen den årliga studien Svenskarna och Internet – en studie om svenska folkets internetvanor. Hur ser användningen av sociala medier egentligen ut år 2019?

Precis som förra året ligger det totala användandet av sociala medier på 83%. Det dagliga användandet har ökat marginellt från 63% till 65%, alltså en ökning på 2 procentenheter.

Nytt för i år är dock frågor kring meningsfullhet, hur internetanvändarna egentligen upplever den tiden de lägger på de olika sociala medierna. 24% uppger att de tycker att tiden de lägger på sociala medier är meningsfull, men generellt sett så är det alltså få användare som upplever sociala medier som väl använd tid.

Olika åldrar – olika kanaler

En åldersmässig jämförelse av de tre största sociala kanalerna visar att åldersgruppen 12–25 år föredrar Instagram och Snapchat framför Facebook i sitt dagliga användande. De yngsta, 12–15 år, använder nästan inte alls Facebook på daglig basis. 

Bland de som är 26 år är Facebook fortsatt störst. Frågan är vad som kommer att ske ju äldre 12–25-åringarna blir. Det är troligt att de kommer ta med sig sitt höga användande av bildkanalerna Instagram och Snapchat, alternativt någon helt annan tjänst.

Användandet av de olika kanalerna

Facebook fortsätter att vara den största sociala medie-kanalen hos de svenska internetanvändarna. Tillväxten för Facebook verkar dock ha stannat av och generellt är det allt färre som lägger ut bilder, skriver och delar inlägg. Den grupp som är flitigast på att göra detta är användare i åldern 36-55.

Instagram är världens näst största sociala nätverk. Kanalen ägs av Facebook sedan år 2012, men räknas som en egen tjänst. Även här, precis som med Facebook, har tillväxttakten planat ut och den totala nivån ligger i princip på samma som år 2018. Det är mer än hälften av användarna upp till åldern 55 som använder Instagram.

Snapchat lanserades år 2011 och har haft en stor tillväxtkurva de senaste åren. Dock har tillväxten stannat av och idag är det 39% som använder Snapchat, 24% på daglig basis. Majoriteten av användarna av Snapchat är i åldern 12-25 år (86%) och 7 av 10 i denna åldersgrupp använder tjänsten på daglig basis.

LinkedIn har legat kring 30% under de senaste åren, och så även i år, med en marginell höjning av 1 procentenheter. De flitigaste användarna är män i åldern 36-45 som är mitt i karriären. 

Youtube är fortsatt en otroligt populär kanal för de yngre användarna. Av de i åldersgruppen 12–45 år använder minst 95% Youtube totalt sett och användandet är 100% bland 12–15-åringar.

Har du någon fråga om sociala medier? Hör av dig till oss!