j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Comic Sans MS – 25 år av starka känslor

1994 var året då typsnittsdesignern Vincent Connare från Microsoft skapade typsnittet Comic Sans MS. Idag, 25 år senare, är majoriteten rätt hårda och sarkastiska när det kommer till användandet av Comic Sans. Men hur mycket kan man egentligen avsky ett typsnitt?

Comic Sans skapades i en tid då hobbydesign frodades genom WordArt, för att skapa alla möjliga olika lappar med information eller extra festliga inbjudningar. Internetleverantörer började erbjuda internetuppkoppling till privatpersoner via modem, vilket gjorde att man började surfa och spendera mer tid framför datorn.

“Comic dogs don’t talk in Times New Roman”

Intentionen från designern Connare var att hitta ett komplement till de annars rätt hårda typsnitten för hemmadatorer, och var tänkt att användas för humoristiska pratbubblor till målgruppen barn; “Comic dogs don’t talk in Times New Roman”. Typsnittet har dock nu under 25 års tid använts till en mängd andra sammanhang som inte är det korrekta, vilket kanske är varför vi har en särskilt hånfull inställning till det. Det har dykt upp på restaurangmenyer, propagandabanderoller och arga lappar från grannen, för att kommunicera en mängd olika budskap av seriös karaktär. Men varför blev just Comic Sans så populärt? Det är faktiskt för dess funktionalitet. Den oregelbundna designen av bokstäverna gör det enkelt att fokusera på varje enskilt ord, vilket är mycket fördelaktigt för dyslektiker. I en studie från Princeton University år 2010 visade att studenter som pluggade in kurslitteratur med så kallade svårlästa fonter, som Comic Sans, var betydligt mer benägna att minnas informationen.

Vill du veta mer om designtrender? Hör av dig till oss!